Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Ulik lønn for likt arbeid er mye vanligere enn antatt – NRK

4. mar. 2022 — Kvinner har 88,2 prosent av menns lønn i gjennomsnitt i denne næringen. Det henger sammen med at det blant sykepleiere og helsefagarbeidere er …

Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares

Inkluderer man deltidsansatte og sammenligner per årsverk, er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn større. Per årsverk utgjorde kvinners gjennomsnittslønn …

Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,9 prosent av menns lønn i 2021. Statistikken kan gi oss flere svar på hvorfor det er slik. Blant annet kan det i stor grad forklares ved at det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyest lønn.

Fem ting du bør vite om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Fem ting du bør vite om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn | FriFagbevegelse

6. des. 2022 — I Norge forklarer ulikhet i lønn mellom menn og kvinner i samme jobb 35 til 40 prosent av det totale kjønnsgapet, ifølge Hermansen. De …

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble mindre i 2021. Men måtene å beregne lønnsgapet på, gir høyst forskjellige tall.

Kvinner tjener mindre enn menn med samme jobb

30. nov. 2022 — Om forskerne ser på den generelle forskjellen mellom kvinner og menn på det norske arbeidsmarkedet, er lønnsforskjellen 21 prosent.

Nå er det dokumentert. Kvinner tjener mindre enn menn i …

Nå er det dokumentert. Kvinner tjener mindre enn menn i samme jobb

3. des. 2021 — En del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, skyldes lønnsforskjellene mellom ulike yrker. En ingeniør som jobber i kommunen kan ha like …

Norske kvinner tjener 9 prosent mindre enn menn, selv om de jobber på samme arbeidsplass, har samme yrke og samme jobb. Det viser en stor internasjonal studie der 15 land er undersøkt.

Faktisk.no: Kan ikke slå fast at kvinner får dårligere betalt for …

Lønn, likestilling | Faktisk.no: Kan ikke slå fast at kvinner får dårligere betalt for samme arbeid som menn

8. mar. 2022 — Ifølge SSB hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn på 43 850 kroner, som utgjør 87,6 prosent av menns månedslønn i 2019. Hovedårsaken er at …

Deltidsarbeid, ulike yrkespreferanser og en høyere andel kvinner i offentlig sektor forklarer en del av lønnsforskjellene mellom kjønnene. Men det forklarer ikke alt.

Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn rapporteres

Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn rapporteres | Simployer

26. jan. 2023 — Kravet til bedrifter om å kartlegge lønnsforskjeller mellom kjønnene kan bidra til å løse problemet, i følge Teknas debattpanel. – Damer har …

Nå nærmer fristen seg for at alle virksomheter med mer enn 50 ansatte skal rapportere hvilken lønn de betaler til kvinner og menn i ulike stillingsgrupper.

Kvinner tjener mindre enn menn – Tekna

Kvinner tjener mindre enn menn

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn består. I 2017 tjente kvinner fortsatt 11 prosent mindre per time enn menn (CORE-indikator 2019). Sammenlignet med …

Lønnsgapet mellom kvinner og menn lukker seg ikke av seg selv. Kravet til bedrifter om å kartlegge lønnsforskjeller mellom kjønnene kan bidra til å løse problemet, i følge Teknas debattpanel.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle …

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften? | Kilden

14. nov. 2019 — Kvinner er yrkesaktive i større deler av livet og utgjør i dag halve arbeidsmarkedet, de tar mer utdanning enn menn og jobber mer heltid enn …

Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – CORE

Keywords: lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, hvorfor tjener kvinner mindre enn menn, hvorfor tjener menn mer enn kvinner i norge, lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i norge